Kommentarer om trengselstiden

Kommentarer om trengselstiden

Vi skal her ta for oss et knippe kjente bibelkommentarer, og hva disse sier om trengselstiden, eller «den store trengsel» som er omtalt i bibelen. I Matteus 24 taler Jesus til sine disipler om dette: «Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for…

Les mer Les mer

Flukten til Pella

Flukten til Pella

Vi skal her ta en kikk på hvordan de kristne i det 1. århundre unnslapp «den store trengsel». Jesus hadde sin endetidstale med disiplene på Oljeberget før han ble korsfestet. Denne samtalen er gjengitt i Matteus 24, Markus 13, og Lukas 21. Her følger et utdrag fra Matt.; ‘Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som…

Les mer Les mer

Menigheten i Tyatira

Menigheten i Tyatira

Johannes Åpenbaring adresserer syv menigheter som var i Lilleasia (dagens Tyrkia) i det 1. århundre e. Kr.  «Jeg var bortrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en basun, som sa: Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, til…

Les mer Les mer

Jesu endetidstale omhandler ikke vår fremtid

Jesu endetidstale omhandler ikke vår fremtid

Jesu «endetidstale» finner vi i Matteus kapittel 24 (og Markus 13, samt Lukas 21). En mye misforstått tolkning hentyder at hovedpoenget i Jesu lære her omhandler en fortsatt fremtidig endetid. Heldigvis er det stadig flere troende i vår tid som får opp øynene for denne mistolkningen. Men, det er ikke bare nå at kristne ser…

Les mer Les mer

Dispensasjonalismen del 3 – Det sprer seg

Dispensasjonalismen del 3 – Det sprer seg

Tidligere har vi sett på dispensasjonalismens lære og «fødsel» ved John Nelson Darby hos Plymouthbrødrene. Nå skal vi se videre på hvordan denne nye læren sprer seg og får innflytelse. Som oppsummering av læren kan vi nevne at dispensasjonalismen (tidshusholdningslæren) fortsatt anser det jødiske folk som Guds utvalgte til tross for deres fornektelse av Jesus…

Les mer Les mer

Dispensasjonalismen del 2 – John Nelson Darby

Dispensasjonalismen del 2 – John Nelson Darby

J. N. Darby blir regnet som dispensasjonalismens far. Han var født i London i en velstående familie, og vokste opp i Irland. I 1819 var han ferdig utdannet jurist. Men, det var en annen retning han videre skulle gå i sin karriære. Darby ble involvert i den anglikanske kirke, og i 1826 ble han der…

Les mer Les mer

Dispensasjonalismen del 1 – introduksjon

Dispensasjonalismen del 1 – introduksjon

Hva er dispensasjonalisme? Dispensasjonalisme, eller tidshusholdningslære, er både en lære, og en fortolkningsmodell av Skriften. Dispensasjonalismen lærer at Gud opererer i henhold til ulike epoker, eller tidshusholdninger. Guds hensikt og relasjon til menneskene er åpenbart i hver enkelt tidshusholdning. Den «klassiske» listen på tidshusholdningene er: Uskyldighetsstanden, før syndefallet Samvittighetstidshusholdningen, før vannflommen Mennesket får myndighet på…

Les mer Les mer

Hva ingen har fortalt deg om endetiden

Hva ingen har fortalt deg om endetiden

Se Brian L. Martin sin spennende reise i forståelsen av endetiden. Han hadde hørt og lært mye om bortrykkelsen, trengselstiden, Antikrist, og Jesu gjenkomst, men hva han nå fikk vite rokket ved hele sannheten!

Den store trengsel

Den store trengsel

Trengselstiden, eller ’den store trengsel’, er bl.a. omtalt i de synoptiske evangelier; Matteus, Markus, og Lukas. Her gir Jesus sin «endetidstale» på Oljeberget. Noe som er viktig å ta hensyn til her, som ellers i Skriften, er hvem det tales til. Her er det Jesus som samtaler med sine disipler. Jesus taler altså ikke til…

Les mer Les mer

Enden og Herrens komme var for hånden

Enden og Herrens komme var for hånden

På de greske grunntekster av det nye testamente møter vi mange steder ordet «eggizō». Dette har betydningen nært, for hånden. ‘Da de nærmet (eggizō) seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en…

Les mer Les mer