Bevares inntil Herrens komme

Bevares inntil Herrens komme

Tidligere så vi hvordan tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme (1 Tess 4:15).
Her vil vi underbygge dette videre.

«Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!»
‭‭1 Tessaloniker‬ ‭5:23‬ ‭NB‬‬

Paulus, med Silvanus og Timoteus fortsetter å tale til datidens menighet i Tessaloniki. De hadde en kjærlighetsfull omsorg for menigheten der. Paulus ønsket og ba om at fredens Gud måtte bevare og helliggjøre de troende. Dette var ikke noe menneskelig verk, men noe Gud selv skulle forsørge. Det fulle og hele menneske med ånd, sjel og legeme skulle bevares fullkomment inntil Jesu kommende nærvær.

Menigheten som dette ble skrevet til døde i det første og andre århundre e.Kr. Dersom Herrens komme fortsatt er i vente ville tessalonikernes kropper fortsatt være bevart fullkomne. Men, de er for lengst blitt til jord i gravene.

Hvordan henger da dette sammen?
Vi må huske at Skriften måtte ha en primær betydning for menneskene i den tid den ble skrevet.
Jesus hadde sitt komme da han lovte. De første kristne opplevde det i sin levetid, og i sin generasjon. Tessalonikerne kunne ha både ånd, sjel og kropp bevart inntil den tid.
Men, dersom vi skulle tro at Herrens komme er fremtidig – hvor er da denne menighetens bevarte kropper?

Del artikkelen med andre: