Kategori: artikler

Jesu endetidstale omhandler ikke vår fremtid

Jesu endetidstale omhandler ikke vår fremtid

Jesu «endetidstale» finner vi i Matteus kapittel 24 (og Markus 13, samt Lukas 21). En mye misforstått tolkning hentyder at hovedpoenget i Jesu lære her omhandler en fortsatt fremtidig endetid. Heldigvis er det stadig flere troende i vår tid som får opp øynene for denne mistolkningen. Men, det er ikke bare nå at kristne ser…

Les mer Les mer

Dispensasjonalismen del 3 – Det sprer seg

Dispensasjonalismen del 3 – Det sprer seg

Tidligere har vi sett på dispensasjonalismens lære og «fødsel» ved John Nelson Darby hos Plymouthbrødrene. Nå skal vi se videre på hvordan denne nye læren sprer seg og får innflytelse. Som oppsummering av læren kan vi nevne at dispensasjonalismen (tidshusholdningslæren) fortsatt anser det jødiske folk som Guds utvalgte til tross for deres fornektelse av Jesus…

Les mer Les mer

Dispensasjonalismen del 2 – John Nelson Darby

Dispensasjonalismen del 2 – John Nelson Darby

J. N. Darby blir regnet som dispensasjonalismens far. Han var født i London i en velstående familie, og vokste opp i Irland. I 1819 var han ferdig utdannet jurist. Men, det var en annen retning han videre skulle gå i sin karriære. Darby ble involvert i den anglikanske kirke, og i 1826 ble han der…

Les mer Les mer

Dispensasjonalismen del 1 – introduksjon

Dispensasjonalismen del 1 – introduksjon

Hva er dispensasjonalisme? Dispensasjonalisme, eller tidshusholdningslære, er både en lære, og en fortolkningsmodell av Skriften. Dispensasjonalismen lærer at Gud opererer i henhold til ulike epoker, eller tidshusholdninger. Guds hensikt og relasjon til menneskene er åpenbart i hver enkelt tidshusholdning. Den «klassiske» listen på tidshusholdningene er: Uskyldighetsstanden, før syndefallet Samvittighetstidshusholdningen, før vannflommen Mennesket får myndighet på…

Les mer Les mer

Hva ingen har fortalt deg om endetiden

Hva ingen har fortalt deg om endetiden

Se Brian L. Martin sin spennende reise i forståelsen av endetiden. Han hadde hørt og lært mye om bortrykkelsen, trengselstiden, Antikrist, og Jesu gjenkomst, men hva han nå fikk vite rokket ved hele sannheten!

Den store trengsel

Den store trengsel

Trengselstiden, eller ’den store trengsel’, er bl.a. omtalt i de synoptiske evangelier; Matteus, Markus, og Lukas. Her gir Jesus sin «endetidstale» på Oljeberget. Noe som er viktig å ta hensyn til her, som ellers i Skriften, er hvem det tales til. Her er det Jesus som samtaler med sine disipler. Jesus taler altså ikke til…

Les mer Les mer

Enden og Herrens komme var for hånden

Enden og Herrens komme var for hånden

På de greske grunntekster av det nye testamente møter vi mange steder ordet «eggizō». Dette har betydningen nært, for hånden. ‘Da de nærmet (eggizō) seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en…

Les mer Les mer

Falske messiaser og falske profeter

Falske messiaser og falske profeter

I Jesu tale til disiplene på Oljeberget kan vi se disse ord:‘Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. ‘Matteus 24:23-24…

Les mer Les mer

Jesus kommer snart

Jesus kommer snart

Vi har hørt det mange ganger: «Jesus kommer snart!» Og med snart mener man at gjenkomsten er i nærhet i tid. For noen gir budskapet håp og forventning, men for andre skaper det redsel og usikkerhet. Jesus skal komme som frelser, men også som dommer. Denne læren om Jesu fremtidige komme (futurismen) er svært utbredt.…

Les mer Les mer

Hunger og pest mange steder

Hunger og pest mange steder

Et av mange endetidstegn Jesus talte om i sin samtale med disiplene på Oljeberget var at det skulle være hunger og pest mange steder. Dette er i utgangspunktet et relativt generelt tegn, og kunne i utgangspunktet plasseres når som helst i verdenshistorien. Men, vi må ikke glemme at det var disiplene han her talte til,…

Les mer Les mer