Den store trengsel

Den store trengsel

Trengselstiden, eller ’den store trengsel’, er bl.a. omtalt i de synoptiske evangelier; Matteus, Markus, og Lukas. Her gir Jesus sin «endetidstale» på Oljeberget.
Noe som er viktig å ta hensyn til her, som ellers i Skriften, er hvem det tales til. Her er det Jesus som samtaler med sine disipler. Jesus taler altså ikke til oss i dag.
«Da skal de overgi dere (disipler) til trengsel..»
«Når dere (disipler) ser ødeleggelsens styggedom..»
«Når dere (disipler) ser Jerusalem omringet av krigshærer..»

‘Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. ‘
(Matteus 24:9)

‘Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! ‘
(Matteus 24:15-21)

‘Men når dere ser ødeleggelsens styggedom stå der han ikke bør stå – den som leser, han forstå det! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke stige ned i huset og ikke gå inn for å hente noe fra huset sitt. Og den som er ute på markene, må ikke vende tilbake for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die, i de dager! Men be om at det ikke må skje om vinteren. For i de dager skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært inntil nå fra skapningens begynnelse, da Gud skapte verden, og heller ikke skal bli. ‘
(Markus 13:14-19)

‘Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For dette er gjengjeldelsens dager, da alt det som står skrevet, skal bli oppfylt. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folket. De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. ‘
(Lukas 21:20-24)

Spørsmålene man ofte møter i kristne kretser er: Når begynner trengselstiden? Skal vi troende gjennomgå trengselstiden? Skal Jesus hente oss før, midt i, eller etter trengselstiden?

Alle disse spørsmål baseres på en stor misforståelse. Jesus sa nemlig til disiplene at de ville oppleve tiden da trengselen skulle være. Selvfølgelig var det ikke bare hans nære disipler som opplevde trengselen, men også lokale samtidige. Trengselen er historisk, og den var lokal. De som var i Judea skulle flykte til fjells, noe de troende også gjorde. Eusebius av Cæsarea (født ca. 260/265, død 339/340 e.Kr.) skrev at menigheten i Jerusalem hadde fått en åpenbaring om at de skulle flykte, og dra til Pella (i Jordan). Han var også av den oppfatning at Jesu spådommer om trengselstiden ble oppfylt under den jødiske krig (Se Eusebius kirkehistorie, bok III, kap 5-7).
I Lukas evangelum kan vi også se tydelig indikasjon på når trengselen skulle forekomme. «..når dere (disipler) ser Jerusalem omringet av krigshærer..» Den jødiske krig var fra år 66-73 e.Kr., og det ville da være i opptakten til denne at disiplene så at Jerusalem var omringet av krigshærer.

Frykt ikke – den store trengsel er for lengst over.

Del artikkelen med andre: