Dispensasjonalismen del 2 – John Nelson Darby

Dispensasjonalismen del 2 – John Nelson Darby

J. N. Darby blir regnet som dispensasjonalismens far.

Han var født i London i en velstående familie, og vokste opp i Irland. I 1819 var han ferdig utdannet jurist. Men, det var en annen retning han videre skulle gå i sin karriære. Darby ble involvert i den anglikanske kirke, og i 1826 ble han der ordinert til prest i Irland.

I oktober 1827 falt Darby av en hest og ble alvorlig skadet. I påvente av å bli frisk tilbrakte han timesvis i studie av Bibelen. I denne perioden kom han til konklusjonen om at Guds rike ikke var menigheten, men et fremtidig rike.

Han forlot den anglikanske kirke i Dublin rundt 1828, da kirken ikke sto til hans forventninger i forhold til hans oppfattelse av gudsordet.

Videre begynte han å holde vekkelsesmøter i Londons gater. Senere gikk ferden til Oxford, og Plymouth. Der sluttet han seg til Plymouthbrødrene. Dette var rundt 1830, og han ble tidlig en lederskikkelse i bevegelsen. Små og store grupper ble dannet rundt om England, og det var vanlig å samles i hjemmene.

Etter noen år oppstod det konflikt mellom Darby og andre lederskikkelser hos «brødrene». Striden skal visstnok ha tilspisset seg rundt forholdet til andre troende som sto utenfor bevegelsen. Darby mente at de som ikke sluttet seg til bevegelsen neppe kunne være sanne troende. Dette førte til at Darby brøt ut og stiftet Exclusive Brethren. Gjenstående gruppe tok navnet Open Brethren.

Darby forkastet kirkelig organisasjon, og mente at forsamlingene ikke skulle organiseres med presteskap. De skulle leve adskilt fra verden og vente på Jesu komme.

Darby publiserte mange skrifter om endetiden. Noe av det særegne ved dispensasjonalismen var tolkninger der man skiller Israel og menigheten, og hvordan Gud har ulik plan for disse. Dernest er nok dispensasjonalismen kjent for å innføre læren om «en usynlig bortrykkelse» før trengselstiden.

Darby reiste på misjonsturer til land som Tyskland, Sveits, Canada og USA.

I videre artikkel skal vi se på hvordan dispensasjonalismen spredte seg.

Del artikkelen med andre: