Komme tilbake på samme måte

Komme tilbake på samme måte

«og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭1:11‬‬‬‬

Mange venter Jesu komme skal foregå på identisk samme måte som da han farte opp til himmelen. «På samme måte» tas ytterst bokstavelig.

Hvis vi tar en liten kikk på de greske grunntekstene får vi et noe mer nyansert bilde. «hos tropos» er ordene som her er oversatt til «på samme måte» på norsk. Andre steder «hos tropos» brukes er f.eks. her:
«Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.»
‭‭Matteus‬ ‭23:37‬ ‭NB‬‬‬‬‬‬

Her i Matteus oversettes «hos tropos» til «som», men setningen ville kunne lyde:
«Hvor ofte jeg ville samle dine barn, på samme måte som en en høne samler kyllingene sine under vingene».

Vi tenker vel ikke at Herren samler disse på identisk samme måte som ei høne?
Kan vi da ta dette uttrykket «på samme måte» ytterst bokstavelig når det anvendes om Jesu gjenkomst?

Vi kan derfor anta at Herrens gjenkomst kunne erfares annerledes for de menneskene som opplevde begivenheten i det første århundre.

Del artikkelen med andre: