Tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme

Tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme

I det nye testamentet har vi to brev til menigheten i Tessaloniki. Begge innledes med å være fra Paulus, Silvanus og Timoteus.
Tessaloniki var grunnlagt i 315 f.Kr. av Kassandros av Makedonia, og befinner seg på det greske fastlandet. På sin andre misjonsreise hadde Paulus, sammen med Silas og Timoteus, besøkt byen. Mange av både jøder og grekere hadde da kommet til troen på Kristus.
Menigheten som så dannes der har en klar forventning til Herrens komme, noe som får stor spalteplass i de to brevene. Et eksempel kan vi se her:
«For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.»
‭‭1 Tessaloniker‬ ‭4:15‬ ‭NB‬‬
Her inkluderer teksten menigheten i Tessaloniki i «vi», og sier at disse fortsatt skulle leve ved Herrens komme. «Vi» kan ikke unnlates å henvise til forfatterne eller mottakermenigheten, og kun være «oss» kristne 2000 år senere.
Sådan ser vi at bibelen på ett av mange steder forteller at Jesu gjenkomst skulle skje i det første århundre.
Del artikkelen med andre: