Bue men ingen pil

Bue men ingen pil

I Åpenbaringsboken kan vi lese om Lammet som åpner de syv segl. Ved de fire første seglene møter vi en hvit, rød, svart, og en gulblek hest. Vi skal her omtale den første. ‘Og jeg så – og se: En hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt…

Les mer Les mer

Falske messiaser og falske profeter

Falske messiaser og falske profeter

I Jesu tale til disiplene på Oljeberget kan vi se disse ord:‘Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. ‘Matteus 24:23-24…

Les mer Les mer

Jesus kommer snart

Jesus kommer snart

Vi har hørt det mange ganger: «Jesus kommer snart!» Og med snart mener man at gjenkomsten er i nærhet i tid. For noen gir budskapet håp og forventning, men for andre skaper det redsel og usikkerhet. Jesus skal komme som frelser, men også som dommer. Denne læren om Jesu fremtidige komme (futurismen) er svært utbredt.…

Les mer Les mer

Hunger og pest mange steder

Hunger og pest mange steder

Et av mange endetidstegn Jesus talte om i sin samtale med disiplene på Oljeberget var at det skulle være hunger og pest mange steder. Dette er i utgangspunktet et relativt generelt tegn, og kunne i utgangspunktet plasseres når som helst i verdenshistorien. Men, vi må ikke glemme at det var disiplene han her talte til,…

Les mer Les mer

Dommeren står for døren

Dommeren står for døren

I den apostoliske trosbekjennelsen leser vi at Jesus Kristus skal komme igjen for å dømme levende og døde.
Mange har en klar forventning til at dette skal skje. Kanskje til og med at det vil skje i vår levetid.
Vi skal ta en kikk på hva Bibelen sier om dette.

666 – Dyrets merke

666 – Dyrets merke

666 er et kjent tallsymbol. Mange tror dette er et symbol på en fremtidig Antikrist, og spekulerer i hvem dette kan være. Andre forbinder dette med satan selv. Men, hvor stammer det ifra, og hva betyr det? Opprinnelsen til 666 finner vi i Johannes åpenbaring i bibelen: «Heri består visdommen. Den som har forstand, la…

Les mer Les mer

Himmelens krefter skal rokkes

Himmelens krefter skal rokkes

‘Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. ‘ Matteus 24:29 Dette verset er tatt ut i fra Jesu samtale med disiplene på Oljeberget i Jerusalem. Disiplenes spørsmål omhandlet tempelets ødeleggelse, Jesu komme, og tidsalders…

Les mer Les mer

Ødeleggelsens styggedom

Ødeleggelsens styggedom

I sin tale til disiplene på Oljeberget nevner Jesus “ødeleggelsens styggedom”. Mange har spekulert i om dette er Antikrist personifisert i endetiden, men forklaringen finner vi i evangeliet etter Lukas. Først tar vi en kikk på versene som nevner «ødeleggelsens styggedom»: ‘Når dere [disipler] da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå…

Les mer Les mer

Atombombene vil falle

Atombombene vil falle

Nyhetsbildet har vært et yndet sted å lete etter profetienes oppfyllelser for mange kristne. Futurister har forventet en trengselstid der mange katastrofer skal skje i vår samtid, og fremtid. En av disse fryktelige hendelsene har vært knyttet til atombomben. «Atombombene vil falle i den store trengselstid.» Dette sier Oddvar Tegnander i boken Kongen kommer. Carl…

Les mer Les mer

Det mest pinlige verset i Bibelen

Det mest pinlige verset i Bibelen

C. S. Lewis er for mange kjent som forfatteren av Legenden om Narnia. Men, han har også en hel rekke andre verk på sin liste. En av disse er “The World’s Last Night” hvor han tar opp Jesu andre komme. Her sier han: «Det er klart ut ifra Det nye testamentet at de [disiplene] alle…

Les mer Les mer