Jordskjelv i endetiden

Jordskjelv i endetiden

Jordskjelv er et tegn knyttet til endetiden, og er ofte nevnt i eskatologisk litteratur. Jesus peker på dette fenomenet i sin samtale med disiplene på oljeberget: «For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.» ‭‭Matteus‬ ‭24:7‬ ‭NB‬‬ Her også i parallelle…

Les mer Les mer

Datering av Åpenbaringsboken

Datering av Åpenbaringsboken

Avfattelsestidspunktet til Johannes Åpenbaring faller i to hovedkategorier; sen, og tidlig datering. Sen datering Typisk datering vi finner i bibelkommentarer er år 95-96. Måten vi kan angi en dato for boken er basert på interne og eksterne bevis. Interne bevis er hendelser nevnt i boken som vi kan plassere tidsmessig. Eksterne bevis er når andre…

Les mer Les mer

Dansing og wienerpølse

Dansing og wienerpølse

Blant de som ser for seg at endetiden fortsatt er i vente har tidens tegn vært mange. Et klart tegn har vært økende umoral. «Den tiltagende dansing som eter om seg som dødt kjøtt forårsaker den stigende umoral.» Dette hevder Carl W. Berg i sin bok Vekter! Hvor langt på natt? Videre sier han at…

Les mer Les mer

Dere disipler

Dere disipler

«Dere disipler!» Da Jesus talte til sine disipler på Oljeberget var det nettopp disiplene han talte til. Dette er jo ganske logisk sier du. Men, ofte leser troende denne tale som om Jesus snakker til oss i dag, og ikke disiplene den gang. Når Jesus sier «dere» er det altså disiplene han adresserer. Hans ord…

Les mer Les mer

Bevares inntil Herrens komme

Bevares inntil Herrens komme

Tidligere så vi hvordan tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme (1 Tess 4:15). Her vil vi underbygge dette videre. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!» ‭‭1 Tessaloniker‬ ‭5:23‬ ‭NB‬‬ Paulus, med Silvanus og Timoteus fortsetter å…

Les mer Les mer

Tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme

Tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme

I det nye testamentet har vi to brev til menigheten i Tessaloniki. Begge innledes med å være fra Paulus, Silvanus og Timoteus. Tessaloniki var grunnlagt i 315 f.Kr. av Kassandros av Makedonia, og befinner seg på det greske fastlandet. På sin andre misjonsreise hadde Paulus, sammen med Silas og Timoteus, besøkt byen. Mange av både…

Les mer Les mer

Hva sier bibelen om antikrist?

Hva sier bibelen om antikrist?

Ordet antikrist kommer av de greske ordene kristos, som betyr Kristus/Messias/”den salvede” og anti som betyr i mot, eller i opposisjon til. Antikrist er direkte nevnt kun fire ganger i bibelen. Du blir kanskje overrasket av at dette ikke er i Åpenbaringsboken. Alle tilfeller er i brevene etter Johannes. Vi tar for oss versene her:…

Les mer Les mer

Komme tilbake på samme måte

Komme tilbake på samme måte

«og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» ‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭1:11‬‬‬‬ Mange venter Jesu komme skal foregå på identisk samme måte som da han farte opp…

Les mer Les mer

Det nye tempelet

Det nye tempelet

Salomos tempel ble ødelagt av babylonerne i 586 f.kr. Siden fikk israelsfolket det andre tempel, senere kalt Herodes tempel. Dette ble totalt ødelagt under den første jødiske krig, og brent og nedrevet i år 70 e.kr av romerne. Jesus forutså dette i sin samtale med disiplene: “Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom disiplene…

Les mer Les mer

Ulike endetidssyn

Ulike endetidssyn

Blant bibelfortolkere finnes ulike endetidssyn. Vi skal her ta for oss en kort oversikt av disse. Preterisme er et eskatologisk syn der man tolker at noen, eller alle hendelser og profetier i Bibelen knyttet til endetiden alt er oppfylt. Futurisme er et syn der man venter at majoriteten av de eskatologiske hendelser skal skje i…

Les mer Les mer