Flukten til Pella

Flukten til Pella

Vi skal her ta en kikk på hvordan de kristne i det 1. århundre unnslapp «den store trengsel».
Jesus hadde sin endetidstale med disiplene på Oljeberget før han ble korsfestet. Denne samtalen er gjengitt i Matteus 24, Markus 13, og Lukas 21. Her følger et utdrag fra Matt.;

‘Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! ‘ Matteus 24:15-16,21

Jesus snakker om ødeleggelsens styggedom, hvilket Lukas evangelium identifiserer som krigshærene som omringet Jerusalems før byens ødeleggelse. Byen falt som kjent i år 70 e.Kr. Videre sier Jesus at de som er i Judea må flykte til fjellene for å unnslippe trengselen. Dette var en klar advarsel for disiplene og de troende på den tiden.

Kirkehistorien vitner om at denne flukten fra trengselen faktisk skjedde.
Eusebius skriver i det 4. århundre at menigheten i Jerusalem hadde fått en åpenbaring om å forlate byen og ta tilflukt i byen Pella i Perea (Jordan). Epihphanius av Salamis forteller det samme. Han skriver (i Panarion) at disiplene hadde fått beskjed av Kristus om å forlate Jerusalem, og at de bosatte seg i Pella.

Pella lå i jordandalen, og var en av dekapolisbyene – en gruppe av 10 byer i det romerske riket. Byen ble et senter for kristendommen en tid videre, og mange ble omvendt til kristendommen der i det 1. og 2. århundre e. Kr. De første kristne kirkene ble bygget i Pella. Tydelig forble mange kristne boende her i regionen videre, men mange flyttet tilbake etter Jerusalems ødeleggelse.

Kunnskapen om at de kristne unnslapp trengselen har tidligere vært barnelærdom i skolen, og kjent stoff for mange.
Tor Edvin Dahl skriver om flukten til Pella i Kristendomskunnskap i grunnskolen : grunnbok : bokmål. 5, 1979. Det samme finner vi her:
Forklaring over Det nye Testamentes Skrifter. D. 1 : Matthæus’s, Marcus’s og Lucas’s Evangelier av W.A. Wexels, 1837.
Haandbog i Kirkehistorien. Deel 1 av Heinrich Ernst Ferdinand Guerike, 1842.
De tre første Aarhundreders Kirkehistorie. D. 1 av E. de Pressensé, 1866.
Fortællinger af Kirkehistorien av J. Utheim, 1878.
Bibelhistorie for Almueskolerne i Byerne av Volrath Vogt, 1878.
Matthæi Evangelium : udlagt for Menigheden av Jul Riddervold, 1879.
I mesterens spor av H. V. Morton, 1951.
De første kristnes verden av Edwin M. Yamauchi, 1981.

Studiebibelen sier i sin kommentar til Matt 24:16 at de kristne flyktet til Pella.
Andre bibelkommentatorer som støtter dette er bl.a.:
Albert Barnes, John Gill, Adam Clarke, John Lightfoot, og William Barclay.

Del artikkelen med andre: