Kommentarer om trengselstiden

Kommentarer om trengselstiden

Vi skal her ta for oss et knippe kjente bibelkommentarer, og hva disse sier om trengselstiden, eller «den store trengsel» som er omtalt i bibelen.

I Matteus 24 taler Jesus til sine disipler om dette:

«Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.»‭‭ Matteus‬ ‭24:9‬ ‭NB‬‬

John Calvin sier i sin bibelkommentar at det var disiplenes tro som skulle bli prøvet i trengselen.

Matthew Pools bibelkommentar sier at alt dette rammet disiplene før Jerusalems ødeleggelse (år 70 e.Kr).  

John Gills bibelkommentar sier at dette i verset omhandlet disiplene. 

Albert Barnes bibelkommentar sier at dette ble oppfylt på bl. a Peter. 

Coffmans bibelkommentar sier at dette ble oppfylt før Jerusalems ødeleggelse. 


«For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!»‭‭ Matteus‬ ‭24:21‬ ‭NB‬‬


Om dette verset sier Adam Clarke i sin bibelkommentar at disse plagene kom over den generasjonen som var da tempelet brant. 

John Trapps bibelkommentar plasserer dette under den jødiske krig og refererer til Josefus. 

Kommentaren til Cambridge Bible for Schools and Colleges sier at dette handler om grusomhetene ved Jerusalems fall i år 70 e.kr. 

Charles John Ellicotts bibelkommentar knytter hendelsen til fallet av den hellige by som Josefus har skrevet om. 

John Dummelows bibelkommentar refererer til Josefus’ beretninger og at 1,1 millioner omkom i den første jødiske krig.

Thomas Coke sier at Herren her har advart sine disipler å flykte for romernes beleiring av Jerusalem i sin bibelkommentar. 

Philip Schaffs kommentar over det nye testamentet viser til at dette var trengselen i forbindelse med beleiringen av Jerusalem, og at de kristne flyktet fra den store trengsel og kom til byen Pella. 

People’s kommentar over det nye testamentet sier at Josefus’ beskrivelser av den jødiske krig nærmest er et ekko av Jesu forutsigelser. 

Justin Edwards’ bibelkommentar knytter dette verset til den jødiske krig. 

John Broadus’ kommentar over matteusevangeliet sier at det her er snakk om trengselen ved Jerusalems ødeleggelse. Denne var uten sidestykke både i fortid og fremtid. 

«Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.»‭‭ Matteus‬ ‭24:29‬ ‭NB‬‬


Adam Clarkes bibelkommentar sier at Herren her ikke snakker om ting i fjern tid, men at det handlet om Jerusalems ødeleggelse. 

Joseph Bensons bibelkommentar sier at dette handlet om Jerusalems fall og tempelets ødeleggelse. 

Del artikkelen med andre: