Hva sier bibelen om antikrist?

Hva sier bibelen om antikrist?

Ordet antikrist kommer av de greske ordene kristos, som betyr Kristus/Messias/”den salvede” og anti som betyr i mot, eller i opposisjon til.

Antikrist er direkte nevnt kun fire ganger i bibelen. Du blir kanskje overrasket av at dette ikke er i Åpenbaringsboken. Alle tilfeller er i brevene etter Johannes.

Vi tar for oss versene her:

“Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.” (1. Johannes 2:18)

“Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.” (1. Johannes 2:22)

“og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden” (1. Johannes 4:3)

“For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.” (2. Johannes 1:7)

Det finnes flere eskatologiske syn på hva/hvem Antikrist er. I tillegg er det både i det gamle og det nye testamentet ord og uttrykk som mange tolker til å sikte til “personen antikrist.”

Futurister venter gjerne på at det skal komme en Antikrist i fremtiden, og spekulasjonene har vært mange rundt hvem denne mannen skal være. Forslagene har vært ulike lederskikkelser; Napoleon, Hitler, Obama,  paven osv. Og like fort som en person strykes av listen, kommer nye forslag frem.

Johannes forteller derimot ikke om en enkeltperson som alene skal ha denne tittelen et par tusen år senere .

Ut ifra bibeltekstene er antikrist den person/ånd som er imot, eller i opposisjon til Kristus. Som forklart – “den som nekter at Jesus er Kristus.”

Å vente på den siste tid da Antikrist skal stå frem er unødig da Johannes fortalte den gang at «det er den siste time». Han nevner også at det er mange antikrister og at de alt da var stått frem.

 

Del artikkelen med andre: