Preterisme – hva er det?

Preterisme – hva er det?

I ordbok fra 1886 (Geelmuyden) kan vi lese at en preterist er som tror at Åpenbaringens spådommer alt er oppfylte.

Ordet har noe utvidet definisjon i dag:

Preterisme er et eskatologisk syn der man tolker at hendelser og profetier i Bibelen knyttet til endetiden alt er oppfylt.

Det er flere varianter innen preterismen, men i hovedsak deler vi disse opp i delpreterisme og helpreterisme:

Delpreterister tolker at noen profetier er oppfylt, og helpreterister tolker at alle profetiene om endetiden har hatt sin oppfyllelse i fortiden.

Preterister tror f.eks. at:

  • Snart faktisk betydde snart når Johannes skrev om de siste ting.
  • De siste tider var kommet til de troende i det første århundre jfr. 1.kor 10:11
  • Den generasjon Jesus talte til ikke skulle forgå før de så tempelets ødeleggelse, tegnet på Hans komme, og tidsalders ende. (Se Matt 24)

 

 

 

Del artikkelen med andre: