Ulike endetidssyn

Ulike endetidssyn

Blant bibelfortolkere finnes ulike endetidssyn. Vi skal her ta for oss en kort oversikt av disse.

Preterisme

er et eskatologisk syn der man tolker at noen, eller alle hendelser og profetier i Bibelen knyttet til endetiden alt er oppfylt.

Futurisme

er et syn der man venter at majoriteten av de eskatologiske hendelser skal skje i vår fremtid.

Historisme

er et syn der man tolker endetidsbegivenhetene til å gradvis bli oppfylt gjennom historien.

Idealisme

er når profetiene tolkes allegorisk, og man er ikke opptatt av tidfestelser. Profetiene tolkes gjerne som prinsipper, og ikke konkrete hendelser.

Det finnes nyanser innen alle disse hovedsyn, og noen holder seg også til en kombinasjon av disse.

 

 

Del artikkelen med andre: