Ødeleggelsens styggedom

Ødeleggelsens styggedom

I sin tale til disiplene på Oljeberget nevner Jesus “ødeleggelsens styggedom”. Mange har spekulert i om dette er Antikrist personifisert i endetiden, men forklaringen finner vi i evangeliet etter Lukas.

Først tar vi en kikk på versene som nevner «ødeleggelsens styggedom»:
‘Når dere [disipler] da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – ‘
Matteus 24:15
‘Men når dere [disipler] ser ødeleggelsens styggedom stå der han ikke bør stå – den som leser, han forstå det! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. ‘
Markus 13:14
Matteus refererer til profeten Daniel, og de to stedene den ødeleggende styggedommen er nevnt der er i Daniel 12:11 og 11:31. I sistnevnte vers får vi et hint når han nevner hærer som skal vanhellige helligdommen.

Jesu tale på Oljeberget er gjengitt i alle de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus, og Lukas. Samtalen begynner med at de skuer ned på tempelet i Jerusalem, og Herren forteller at det skal brytes ned. Noe som skjedde i år 70 e.Kr.

Matteus nevner at falske profeter skal stå fram, lovløsheten tar overhånd, og evangeliet om riket skal bli forkynt.Deretter nevnes «ødeleggelsens styggedom». Så må de som er i Judea flykte til fjellene.
Samme mønster finner vi i Markus. Han nevner falske profeter, opprør, og at evangeliet skal forkynnes. Videre nevnes «ødeleggelsens styggedom», og at de som er i Judea må flykte opp i fjellene. Lukas har likedan mønster i fortellingen. Han snakker om falske profeter og opprør. Han nevner riktignok ikke evangeliseringen, men hva nevnes før varselet om at de som er i Judea må flykte til fjells? Da kommer dette vers:
«Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær.»
‭‭Lukas‬ ‭21:20‬ ‭NB‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
På samme sted i fortellingen der Matteus og Markus nevner «ødeleggelsens styggedom» plasserer Lukas krigshærer. Som nevnt forutsa Jesus at tempelet skulle brytes ned. Dette skjedde da romerne inntok Jerusalem i den jødiske krig. I år 70 sto byen i brann og tempelet var revet til grunnen.
«Ødeleggelsens styggedom» ser da ut til å ha vært disse krigshærene.

Del artikkelen med andre: