Bue men ingen pil

Bue men ingen pil

I Åpenbaringsboken kan vi lese om Lammet som åpner de syv segl. Ved de fire første seglene møter vi en hvit, rød, svart, og en gulblek hest. Vi skal her omtale den første.

‘Og jeg så – og se: En hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og for å seire. ‘  (Åp. 6:2)

Et spørsmål som da melder seg er: Hvem sitter på hesten?
Adam Clarke mener dette representerer Jesus. Det samme gjør Matthew Henry og Philip Schaff i sine bibelkommentarer. Dette for å nevne noen. John Gill sier det er Ordet.

At noen kommer med bue forbindes med at man er klar til kamp og krig (dersom man ikke skal på jakt).

Så har vi en annen kjent tolkning blant futurister, hvor det ikke er Jesus som sitter på hesten, men derimot Antikrist. Når det ikke står nevnt at han har med seg piler tror man at han har glemt disse hjemme. Derfor antyder man at Antikrist til å begynne med skal seire ved hjelp av diplomati. Dette ventes å skje i fremtiden.

Det er tre utfordringer ved sistnevnte tolkning.

1. Bibelen forteller ikke om én antikrist. Johannes sier det er mange antikrister, og at alt mange var stått frem i hans tid.

2. Advarslene og hendelsene i Åpenbaringsboken var relevante for de 7 menighetene i Lilleasia som boken ble skrevet til. Alt skulle skje snarlig, og ikke 2000 år senere.
Se Åp 1:1,3; 2:25,26; 3:11;22:12,20.

3. Når noen kommer med våpen er det noe underlig å anta at personen ikke er klar til å bruke det. Tenk deg at du leser en bok der det kommer en soldat med gevær. Du antar mest sannsynlig at personen har med skudd selv om det ikke uttrykkelig nevnes.

Del artikkelen med andre: