Falske messiaser og falske profeter

Falske messiaser og falske profeter


I Jesu tale til disiplene på Oljeberget kan vi se disse ord:
‘Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. ‘
Matteus 24:23-24

Vi kan høre om kristne som nærmest «jakter» etter falske profeter siden de tror at dette er et endetidstegn i våre dager. Nå er det i utgangspunktet fornuftig å være på vakt for falskhet i kristen lære og tjeneste, men disse falske profeter og messiaser kom i det første århundrets trengselstid. «Om noen da sier til dere» (disipler), var en advarsel først og fremst rettet til Herrens disipler.

Vi kan se historier om disse i Bibelen:

Teudas og Judas:
‘For en tid siden sto Teudas fram. Han utga seg for å være noe. Omkring fire hundre mann slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlydt ham, ble oppløst og forsvant. Etter ham, i skatteutskrivningens dager, sto Judas fra Galilea fram og forledet folket til å følge seg. Også han omkom, og alle de som adlød ham, ble spredt. ‘
Apostlenes gjerninger 5:36-37

Trollmannen Simon
‘Men en mann som hette Simon, hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg selv for å være noe stort. Og alle, både små og store, lyttet til ham, og de sa: Han er Guds kraft som kalles den store. De ga akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i undring ved trolldomskunstene sine. ‘
Apostlenes gjerninger 8:9-11

Trollmannen Elymas
‘Etter at de hadde reist over hele øya, like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet. Det var en jøde som hette Barjesus. ‘
Apostlenes gjerninger 13:6

Egypteren
‘…den egypteren som for en tid siden fikk i stand et opprør og førte de fire tusen snikmorderne ut i ørkenen? ‘
Apostlenes gjerninger 21:38

Denne egypteren er nevnt i Josefus sitt historieverk «Den Jødenes Krig ». Bok II, 13:5 sier:
«En som plaget jødene ennå mer var den falske profeten fra Egypt…nå lyktes det ham å lure tretti tusen personer..»

Falske apostler i Korint
‘For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. ‘
2 Korinter 11:13


Falske profeter i folket
‘Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. ‘
2 Peter 2:1

Det var alt stått fram mange antikrister
‘Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. ‘
1 Johannes 2:18-19

Disse vers (og andre) vitner om Jesu nødvendighet for å advare sine disipler for falske messiaser og profeter.

Del artikkelen med andre: