Jesus kommer snart

Jesus kommer snart

Vi har hørt det mange ganger: «Jesus kommer snart!» Og med snart mener man at gjenkomsten er i nærhet i tid. For noen gir budskapet håp og forventning, men for andre skaper det redsel og usikkerhet. Jesus skal komme som frelser, men også som dommer. Denne læren om Jesu fremtidige komme (futurismen) er svært utbredt. Futurismen forteller ofte at Jesus kan komme når som helst, men Bibelen forteller noe annet!

Vi skal her ta for oss flere skriftsteder som stadfester at Jesu komme plasseres i de første apostlenes levetid, og da ikke om lag 2000 år etter deres død:

De siste tider er ikke fremtidig, men var alt kommet da Paulus skrev til datidens troende.
«Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til
1 Korinter 10:11 NB
Mange mener vi nå er i de siste tider, eller at de er rett rundt hjørnet. Korintermenigheten fikk imidlertid vite at de siste tider allerede var kommet til dem i det første århundret.

Da Johannes forfattet Åpenbaringsboken var tiden nær. Nær, altså ikke 2000 år unna.
«Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær
Åpenbaringen 22:10 NB

Jesus skulle styrke datidens menighet i korint inntil enden kom. Alle disse korinterne er jo døde.
«slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.»
1 Korinter 1:7-8

De som gjennomstunget Jesus skulle se hans komme. Disse var vel døde i det 1.-2. århundre, men Johannes sa de skulle se Jesu komme.
«Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.»
Åpenbaringen 1:7 NB

Disiplene (de 12) skulle holde ut til enden og menneskesønnens komme, og Jesu gjenkomst skulle være før disse disiplene var ferdig med byene i Israel.
«Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer
Matteus 10:22-23

De 12 stammene som var spredt omkring i landene i det første århundret skulle være tålmodige til Herrens komme. Disse er også for lengst døde.
«Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.»
Jakob 5:7-9 NB

Disiplenes generasjon(slekt) skulle ikke forgå før tempelets ødeleggelse, tegnet på Hans komme og tidsalders ende.
«Sannelig jeg sier dere: Denne generasjon skal ikke forgå før alt dette er oppfylt.»
Matteus 24:34

Menneskesønnens komme skulle inntreffe før alle disiplene døde.
«For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.»
Matteus 16:27-28

Disse, og flere andre skriftsteder plasserer Jesu komme i apostlenes samtid. Men, fordi troende er tillært av tradisjonen om at Jesu komme skal være i vår fremtid (futurismen), er dette for mange vanskelig å akseptere. Vers som disse over blir bortforklart etter beste evne. Ofte glemmer vi som lesere at budskapet i Bibelen ikke først ble skrevet til oss. Det måtte ha en relevant betydning for sin samtid. Bibelen forteller ikke at Jesu gjenkomst skal være i vår fremtid. Forfatterne plasserer den som nevnt i apostlenes levetid, og Jesus sammenstiller den med tempelets ødeleggelse (i år 70 e.Kr).
Tro Ordet fremfor tradisjonen!

 

Del artikkelen med andre: