Hunger og pest mange steder

Hunger og pest mange steder

Et av mange endetidstegn Jesus talte om i sin samtale med disiplene på Oljeberget var at det skulle være hunger og pest mange steder. Dette er i utgangspunktet et relativt generelt tegn, og kunne i utgangspunktet plasseres når som helst i verdenshistorien. Men, vi må ikke glemme at det var disiplene han her talte til, og at det var nettopp dem som skulle oppleve tegnene.

«Når dere hører om kriger og opprør..» leser vi i Lukas 21:9. Merk at når Jesus sier «dere» er det hans disipler han taler til.

Videre i vers 11 sier Jesus:

«Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder…»
Dette var ting som ble oppfylt i det første århundret. Når det gjelder hungersnød kan vi se eksempel på dette da Lukas skrev Apostlenes gjerninger.

«En av dem, som hette Agabus, sto opp og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Klaudius*. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea.» Apostlenes gjerninger 11:28-29

Profeten Agabus, som hadde kommet ned fra Antiokia til Jerusalem, delte denne profetien med de første kristne. Lukas bekrefter så at hungersnøden kom under Klaudius sin regjeringstid.

Klaudius var keiser i Rom fra år 41 til sin død i år 54.

Den Jødiske historikeren Josefus nevner også at det på denne tid var en hungersød i sitt verk «Jødenes gamle historie» (Antiquitates Judaicae) 20.2.5.

Del artikkelen med andre: