Dommeren står for døren

Dommeren står for døren

I den apostoliske trosbekjennelsen leser vi at Jesus Kristus skal komme igjen for å dømme levende og døde.
Mange har en klar forventning til at dette skal skje. Kanskje til og med at det vil skje i vår levetid.
Vi skal ta en kikk på hva Bibelen sier om dette.

«Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:»
‭‭2 Timoteus‬ ‭4:1‬ ‭NB‬‬

I Paulus sitt andre brev til Timoteus skriver han at Kristus skal dømme levende og døde. Herren opptrer her som dommer, og dette skal skje ved Jesu gjenkomst.

Noe vi ofte har forbigått er at Kristi komme og dommen ikke tidfestes til vår tid, men til apostlenes tid.

«Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.» ‭‭
Jakob‬ ‭5:8-9‬ ‭NB‬‬

Her bekrefter Jakob nettopp dette at Herrens komme var nær på den tiden han forfattet sitt brev (antagelig rundt midten av det første århundret). Mottakerne av brevet ble oppmuntret til å være tålmodige og styrke hjertene. Oppmuntringen ville vært uten hensikt om Herrens komme var lenge etter deres død.

Dommeren (Kristus) står for døren sier han videre. Når noe er, eller står «for døren», er betydningen at noe er nær ved å skje i tid. Dette kan vi eksempelvis se i Apostlenes gjerninger i historien om Ananias og Saffira:
«Da sa Peter til henne: Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære deg ut!»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭5:9‬ ‭NB‬‬

Her ser vi at uttrykket viser til en kort tid, ikke noe som skal skje 2000 år senere:
«Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge mennene kom inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann.» ‭‭
Apostlenes gjerninger‬ ‭5:10‬ ‭NB‬‬

Kristus sto for døren på Jakob sin tid. Det var noe som skulle skje i nær tid, og i år 70 e.Kr skjedde det. Dommen falt.

Matteus snakket om Jerusalems fall, Jesu komme, og tidsalders ende i kapittel 24. I vers 33 sa han til disiplene: «Slik skal dere også, når dere (disipler) ser alt dette, vite at han er nær og står for døren

Peter stadfestet også at dommen var i hans samtid. «Tiden er kommet» sier han.
«For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium?» ‭‭
1 Peter‬ ‭4:17‬ ‭NB‬‬

I Åpenbaringsboken skriver Johannes også om dommen som skjedde:
«Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!» ‭‭
Åpenbaringen‬ ‭14:7‬ ‭NB‬‬

At så Jesus Kristus skal komme igjen og dømme levende og døde var en sannhet for apostlene, men ikke for oss i dag. Dommen var nær og for døren den gang, men ikke for oss i dag. Dommen kan vi se tilbake på som en historisk hendelse rundt år 70 e.Kr.
Dette kan være nye tanker for noen. Så er utfordringen å kunne legge til side eventuell tillært teologi og tradisjon, og ta til seg den lære bibelen selv kommer med.

Del artikkelen med andre: