666 – Dyrets merke

666 – Dyrets merke

666 er et kjent tallsymbol. Mange tror dette er et symbol på en fremtidig Antikrist, og spekulerer i hvem dette kan være. Andre forbinder dette med satan selv. Men, hvor stammer det ifra, og hva betyr det?

Opprinnelsen til 666 finner vi i Johannes åpenbaring i bibelen:
«Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.»
(Åpenbaringen 13:18 NB)

Johannes skrev her til syv menigheter i Lilleasia (dagens Tyrkia) om ting som snart skulle skje. “For tiden er nær” sa Johannes. Åpenbart skrev Johannes et budskap som var relevant for de troende i det første århundre, og som skulle ha betydning for deres liv. Han skrev ikke primært til en tilhørerskare 2000 år senere.

19 juli i år 64 startet den store brannen i Roma. Over halvparten av byen ble ødelagt, flere hundre tusen mennesker ble husløse og et ukjent antall omkom. Brannårsaken er ukjent, men det gikk rykter om at keiser Nero selv startet den. Nero la imidlertid skylden på de kristne. Senere samme år led de kristne en grusom forfølgelse ved tortur og død. Nero selv døde ved sitt eget sverd/dolk i år 68.

666 er et menneskes tall, og Johannes skrev at det kunne regnes ut. I hebraisk (og andre) språk hadde bokstavene også en tallverdi.
666 kan da regnes ut fra keiser Nero:
På hebraisk ville det skrives som NRWN (nero) QSR (keiser).
N = 50
R = 200
W = 6
N = 50
Q = 100
S = 60
R = 200
Resultatet blir 666.
En alternativ skrivemåte var NRW QSR (altså Nero Kesar, i stedet for Neron Kesar).
I tilfelle blir da tallet 616.
Dette er da ikke noe problem for belegget til at Nero var “dyret”, men en bekreftelse siden enkelte nytestamentlige manuskripter har varianten 616.

En sannsynlig tolkning er sådan at 666/«dyrets merke» var et symbol for Romerrikets makt personifisert ved keiser Nero.

Del artikkelen med andre: