Enden og Herrens komme var for hånden

Enden og Herrens komme var for hånden

På de greske grunntekster av det nye testamente møter vi mange steder ordet «eggizō». Dette har betydningen nært, for hånden.

‘Da de nærmet (eggizō) seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. ‘
(Matteus 21:1-2, se og Mark 11:1; Luk 19:29)

Her ser vi eggizō brukt i referanse med nærhet i sted. Målet var like foran dem.

‘Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem: Dere sover ennå og hviler dere? Se, timen er nær (eggizō) da Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. ‘
(Matteus 26:45)

I Matteus 26 er Jesus i Getsemane. Jesus visste at tiden var nær da han skulle overgis i synderes hender. Og mens han talte kom Judas og en væpnet flokk og grep ham. Eggizō ble altså her brukt som at tiden var nær, for hånden.

Utfordringen blir når bibelen bruker samme ord (eggizō) til å beskrive avstand til endetiden, og Herrens komme.

‘Men alle tings ende er kommet nær (eggizō). Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. ‘
(1 Peter 4:7)

‘Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær (eggizō)! ‘
(Jakob 5:8)

Når mange da mener at enden og Herrens komme ikke var nært i apostlenes tid, men fortsatt er i vente, blir dette på tvers av Skriftens eget ord. Vi har ingen grunn til å tro at ordet eggizō her har en annen betydning, og det er også oversatt «nær». King James Version oversetter eggizō i Jakob 5:8 til «nigh», New King James Version til «at hand», New International Version og New American Standard Version til «near» for å nevne noen.

Vi er ofte tillært en lære (futurisme) som forteller at Herrens komme vil være i lang tid fra bibelordets samtid, men det harmonerer ikke med hva bibelen selv forteller. Hva gjør vi så? Noen forsøker å bortforklare disse ord fordi de ikke passer deres forestilling om endetidens begivenheter. Heller burde man kanskje være åpen for å endre sin forestilling, og akseptere Ordet. Som vi ser i versene over var enden og Herrens komme nært, for hånden, i apostlenes tid.

Del artikkelen med andre: