Jordskjelv i endetiden

Jordskjelv i endetiden

Jordskjelv er et tegn knyttet til endetiden, og er ofte nevnt i eskatologisk litteratur. Jesus peker på dette fenomenet i sin samtale med disiplene på oljeberget:

«For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.»
‭‭Matteus‬ ‭24:7‬ ‭NB‬‬

Her også i parallelle vers i evangeliene etter Markus og Lukas:
«For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød og opprør. Dette er begynnelsen til fødselsveene.»
‭‭Markus‬ ‭13:8‬ ‭NB‬‬
«Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen.»
‭‭Lukas‬ ‭21:11‬ ‭NB‬‬

Dette kan være et vanskelig tegn å ta hensyn til siden det til alle tider ser ut til å ha vært jordskjelv på ulike steder.
Mange bibelfortolkere med futuristisk syn på endetiden har hevdet at jordskjelvene skal øke i antall og styrke i de siste tider. Det er forsøkt å støtte opp om denne tanken ved å vise til statistikk for årlige jordskjelv. Antall registrerte årlige jordskjelv har økt siden man begynte å holde en systematisk oversikt over disse. Dette har fått mange til å tro at antall reelle jordskjelv også har økt i omfang. Men, her er det andre faktorer som spiller inn.
Den første moderne seismografen (instrumentet som måler jordskjelvaktivitet) ble utviklet i 1890. Før dette baserte statistikken seg på enklere instrumenter og menneskelig registrering av aktivitet. Årsaken til at vi tilsynelatende har hatt en økning i antall skjelv er fordi registreringsmulighetene gradvis har økt. Seismografene har blitt bedre, og antall målestasjoner har blitt flere.

British geological survey sier at økning i jordskjelv ikke er tilfelle, og at det ikke er noen dramatisk variasjon fra år til år.
US geological survey sier at økende registrerte jordskjelv de siste årene ikke skyldes økende antall skjelv, men skyldes flere antall seismiske instrumenter, og at disse har mulighet til å registrere flere jordskjelv.
Skal vi tro de seismologiske ekspertene er det altså ikke noe økning i antall eller styrke av jordskjelvene slik mange bibelfortolkere har trodd. Det er heller ikke det bibelen sier. Den sier kun at det skulle være store jordskjelv mange steder.

En annen side av saken er når disse jordskjelvene skulle være. Jordskjelv, hungersnød og annet som Jesus nevner skulle skje i disiplenes generasjon (se Luk 21:32), ikke i vår tid. Vi skal derfor se kort på noen av jordskjelvene som passer i tiden Jesus talte om.

Den romerske historikeren Tacitus, som døde 117 e.Kr, skriver om jordskjelv i Neros syvende regjeringsår (ca 61 e.Kr) der Laodikea ble ødelagt. Det samme ble Colossæ og Hierapolis.
Den romerske forfatteren Seneca (død 65 e.Kr.) snakket om hyppige jordskjelv. “Hvor ofte har byer i Asia (Lilleasia), hvor ofte i Akaia, blitt ødelagt.. Hvor mange byer i Syria, hvor mange i Makedonia, har blitt svelget! ..Ikke sjeldent gis budskap til oss om den totale ødeleggelsen av hele byer.” Han nevner også jordskjelv i Italia rundt år 62 da det var store ødeleggelser bl.a. i Pompeii.
Et av jordskjelvene Jesus hadde i tankene var kanskje også dette som Lukas nevner da Paulus og Silas var i Filippi:
«Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet. Og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭16:26‬ ‭NB‬‬

Del artikkelen med andre: