Dommeren står for døren

Dommeren står for døren

I den apostoliske trosbekjennelsen leser vi at Jesus Kristus skal komme igjen for å dømme levende og døde.
Mange har en klar forventning til at dette skal skje. Kanskje til og med at det vil skje i vår levetid.
Vi skal ta en kikk på hva Bibelen sier om dette.

666 – Dyrets merke

666 – Dyrets merke

666 er et kjent tallsymbol. Mange tror dette er et symbol på en fremtidig Antikrist, og spekulerer i hvem dette kan være. Andre forbinder dette med satan selv. Men, hvor stammer det ifra, og hva betyr det? Opprinnelsen til 666 finner vi i Johannes åpenbaring i bibelen: «Heri består visdommen. Den som har forstand, la…

Les mer Les mer

Himmelens krefter skal rokkes

Himmelens krefter skal rokkes

‘Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. ‘ Matteus 24:29 Dette verset er tatt ut i fra Jesu samtale med disiplene på Oljeberget i Jerusalem. Disiplenes spørsmål omhandlet tempelets ødeleggelse, Jesu komme, og tidsalders…

Les mer Les mer

Ødeleggelsens styggedom

Ødeleggelsens styggedom

I sin tale til disiplene på Oljeberget nevner Jesus “ødeleggelsens styggedom”. Mange har spekulert i om dette er Antikrist personifisert i endetiden, men forklaringen finner vi i evangeliet etter Lukas. Først tar vi en kikk på versene som nevner «ødeleggelsens styggedom»: ‘Når dere [disipler] da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå…

Les mer Les mer

Atombombene vil falle

Atombombene vil falle

Nyhetsbildet har vært et yndet sted å lete etter profetienes oppfyllelser for mange kristne. Futurister har forventet en trengselstid der mange katastrofer skal skje i vår samtid, og fremtid. En av disse fryktelige hendelsene har vært knyttet til atombomben. «Atombombene vil falle i den store trengselstid.» Dette sier Oddvar Tegnander i boken Kongen kommer. Carl…

Les mer Les mer

Det mest pinlige verset i Bibelen

Det mest pinlige verset i Bibelen

C. S. Lewis er for mange kjent som forfatteren av Legenden om Narnia. Men, han har også en hel rekke andre verk på sin liste. En av disse er “The World’s Last Night” hvor han tar opp Jesu andre komme. Her sier han: «Det er klart ut ifra Det nye testamentet at de [disiplene] alle…

Les mer Les mer

Jordskjelv i endetiden

Jordskjelv i endetiden

Jordskjelv er et tegn knyttet til endetiden, og er ofte nevnt i eskatologisk litteratur. Jesus peker på dette fenomenet i sin samtale med disiplene på oljeberget: «For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.» ‭‭Matteus‬ ‭24:7‬ ‭NB‬‬ Her også i parallelle…

Les mer Les mer

Datering av Åpenbaringsboken

Datering av Åpenbaringsboken

Avfattelsestidspunktet til Johannes Åpenbaring faller i to hovedkategorier; sen, og tidlig datering. Sen datering Typisk datering vi finner i bibelkommentarer er år 95-96. Måten vi kan angi en dato for boken er basert på interne og eksterne bevis. Interne bevis er hendelser nevnt i boken som vi kan plassere tidsmessig. Eksterne bevis er når andre…

Les mer Les mer

Dansing og wienerpølse

Dansing og wienerpølse

Blant de som ser for seg at endetiden fortsatt er i vente har tidens tegn vært mange. Et klart tegn har vært økende umoral. «Den tiltagende dansing som eter om seg som dødt kjøtt forårsaker den stigende umoral.» Dette hevder Carl W. Berg i sin bok Vekter! Hvor langt på natt? Videre sier han at…

Les mer Les mer

Dere disipler

Dere disipler

«Dere disipler!» Da Jesus talte til sine disipler på Oljeberget var det nettopp disiplene han talte til. Dette er jo ganske logisk sier du. Men, ofte leser troende denne tale som om Jesus snakker til oss i dag, og ikke disiplene den gang. Når Jesus sier «dere» er det altså disiplene han adresserer. Hans ord…

Les mer Les mer