Bevares inntil Herrens komme

Bevares inntil Herrens komme

Tidligere så vi hvordan tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme (1 Tess 4:15). Her vil vi underbygge dette videre. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!» ‭‭1 Tessaloniker‬ ‭5:23‬ ‭NB‬‬ Paulus, med Silvanus og Timoteus fortsetter å…

Les mer Les mer

Tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme

Tessalonikerne skulle leve inntil Herrens komme

I det nye testamentet har vi to brev til menigheten i Tessaloniki. Begge innledes med å være fra Paulus, Silvanus og Timoteus. Tessaloniki var grunnlagt i 315 f.Kr. av Kassandros av Makedonia, og befinner seg på det greske fastlandet. På sin andre misjonsreise hadde Paulus, sammen med Silas og Timoteus, besøkt byen. Mange av både…

Les mer Les mer

Hva sier bibelen om antikrist?

Hva sier bibelen om antikrist?

Ordet antikrist kommer av de greske ordene kristos, som betyr Kristus/Messias/”den salvede” og anti som betyr i mot, eller i opposisjon til. Antikrist er direkte nevnt kun fire ganger i bibelen. Du blir kanskje overrasket av at dette ikke er i Åpenbaringsboken. Alle tilfeller er i brevene etter Johannes. Vi tar for oss versene her:…

Les mer Les mer

Komme tilbake på samme måte

Komme tilbake på samme måte

«og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» ‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭1:11‬‬‬‬ Mange venter Jesu komme skal foregå på identisk samme måte som da han farte opp…

Les mer Les mer

Det nye tempelet

Det nye tempelet

Salomos tempel ble ødelagt av babylonerne i 586 f.kr. Siden fikk israelsfolket det andre tempel, senere kalt Herodes tempel. Dette ble totalt ødelagt under den første jødiske krig, og brent og nedrevet i år 70 e.kr av romerne. Jesus forutså dette i sin samtale med disiplene: “Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom disiplene…

Les mer Les mer

Ulike endetidssyn

Ulike endetidssyn

Blant bibelfortolkere finnes ulike endetidssyn. Vi skal her ta for oss en kort oversikt av disse. Preterisme er et eskatologisk syn der man tolker at noen, eller alle hendelser og profetier i Bibelen knyttet til endetiden alt er oppfylt. Futurisme er et syn der man venter at majoriteten av de eskatologiske hendelser skal skje i…

Les mer Les mer

Evangeliet skal ut til alle folkeslag

Evangeliet skal ut til alle folkeslag

Hva er det viktigste tegnet på at Jesus skal komme igjen? Mange vil nok her svare «verdensevangeliseringen», – det at evangeliet skal bli forkynt over hele jorden for alle folkeslag før enden skal komme. Menigheter, misjonsorganisasjoner og forkynnere holder ofte dette som mål for sin misjonsvirksomhet. Vi hører også at vi kan fremskynde tiden for…

Les mer Les mer

Preterisme – hva er det?

Preterisme – hva er det?

I ordbok fra 1886 (Geelmuyden) kan vi lese at en preterist er som tror at Åpenbaringens spådommer alt er oppfylte. Ordet har noe utvidet definisjon i dag: Preterisme er et eskatologisk syn der man tolker at hendelser og profetier i Bibelen knyttet til endetiden alt er oppfylt. Det er flere varianter innen preterismen, men i…

Les mer Les mer